Den otevřenych dveří na OPéeFce

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné zve všechny zájemce o studium na tradiční Den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 23. ledna 2018 (hlavní budova fakulty, Univerzitní náměstí 1934/3).

Program

8:30 – 13:00 - foyer fakulty

  • informace o možnostech studia

9:00 – 10:00 – malý sál fakulty

  • seznámení s nabídkou studijních oborů
  • základní informace o přijímacím řízení, podmínkách přijímacího řízení a studiu na fakultě
  • předání cen vítězům středoškolské soutěže

10:00 – 11:30 - Aula

  • prezentace studijních oborů a diskuse o studiu na OPF

11:30 – 13:00 - Aula

  • prohlídka učeben a pracovišť fakulty