Podniková ekonomika a management

Specializace Finance podniku

Charakteristika specializace Bc.

 • Studijní program: Ekonomika a management
 • Typ studia: bakalářské, navazující magisterské
 • Kód studia: 6208R086 (Bc.)
 • Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Garant oboru: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
 • Letáček ke stažení

V rámci specializace Finance podniku studujete tyto předměty:

 • Finanční analýza
 • Oceňování aktiv
 • Finanční a pojistná matematika
 • Platební a zúčtovací styk

Profil absolventa
Ve specializaci Finance podniku si absolvent prohlubuje znalosti a dovednosti týkající se struktury, tvorby a řízení finančních vztahů v rámci firmy, finanční analýzy, oceňování aktiv, platebního a zúčtovacího styku a možnosti využívání pojistné a finanční matematiky. Absolvent nachází uplatnění především na nižším a středním stupni finančního řízení firem, neziskových či příspěvkových organizací a také ve finančních institucích.

Charakteristika specializace Ing.

 • Studijní program: Ekonomika a management
 • Typ studia: bakalářské, navazující magisterské
 • Kód studia: 6208T086 (Nav.)
 • Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Garant oboru: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
 • Letáček ke stažení

V rámci specializace Finance podniku studujete tyto předměty:

 • Investiční nástroje a strategie
 • Finanční plánování a rozpočtování
 • Oceňování podniku
 • International Business Finance

Profil absolventa
Ve specializaci Finance podniku si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti týkající se finančního plánování a rozpočtování, oceňování podniků, investičních nástrojů, investiční strategie a mezinárodních podnikových financí. Absolvent je vhodným zaměstnancem pro jakýkoli podnik, poradenskou, auditorskou společnost či banku.

Prezentace oboru

Prezentace ke stažení

Specializace Finance podniku pomůže proniknout do tajů řízení společností

Zvažujete přihlášku na naši fakultu, protože v budoucnu předpokládáte, že budete podnikat? Nebo máte představu, že byste chtěli potenciálně proniknout do tajů řízení společností? Chcete rozumět řízení finančních toků v podnicích nebo dokonce odhalit principy určování hodnoty podniků? Vidíte šanci uplatnit se v široké podnikatelské sféře? Pomůžeme vám. Ukážeme vám, že účetní a finanční informace nejsou nudné. Dáme vám návod, jak se rychle a kvalifikovaně rozhodnout.
Otevření naší nové specializace Finance podniku vyplynulo z aktuálních požadavků trhu práce, který vyžaduje jak teoretickou, tak i praktickou orientaci v oblastech týkajících se zdrojů financování podniku, analýzy situace podniku, účetních a daňových aspektů. Vzhledem k současné ekonomické situaci také reagujeme na skutečnost, že existuje potenciál pracovních příležitostí při oceňování podniků a důraz tak bude kladen i na vyhodnocení finanční analýzy, strategickou analýzu a metody používané při oceňování podniku.
Kromě vstřebávání teoretických informací budeme dbát na silné propojení s praxí již v rámci studia, čímž docílíme, že naši absolventi nebudou mít problém uplatnit se na přímo v oboru. Pravdou sice je, že finance jsou oblastí náročnou a vyžadující zodpovědný přístup, proto naše specializace patří k náročnějším, ale o to užitečnějším v praxi. Při výuce budeme klást důraz na aktivní zapojení studentů do procesu výuky a interakci mezi vyučujícím a studentem, čímž se výrazně podporuje porozumění studované problematiky. V souladu s požadavky praxe podporujeme výběrem studijních materiálů znalost odborné angličtiny a schopnost studentů využívat statistické metody a k tomu určený běžný i specializovaný software.
Toto vše vám bude užitečné nejen tehdy, když budete řídit vlastní výrobní nebo obchodní podnik či poskytovat služby, ale i tehdy, pokud se rozhodnete být zaměstnancem, a to nejen v průmyslu, obchodu či službách, ale například v auditorské či poradenské společnosti nebo bance. Schopnost analyzovat a vyhodnocovat informace o podniku představuje nezbytný základ pro vaše budoucí správná rozhodnutí.

Ing. Petra Růčková, Ph.D. a Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D., odborné asistentky Katedry financí a účetnictví

Napsali o oboru

Ing. Petra Růčková, Ph.D. a Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D.

Ing. Petra Růčková, Ph.D. a Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D.

odborné asistentky Katedry financí a účetnictví

Specializace Finance podniku pomůže proniknout do tajů řízení společností
Zvažujete přihlášku na naši fakultu, protože v budoucnu předpokládáte, že budete podnikat? Nebo máte představu, že byste chtěli potenciálně proniknout do tajů řízení společností? Chcete rozumět řízení finančních toků v podnicích nebo dokonce odhalit principy určování hodnoty podniků? Vidíte šanci uplatnit se v široké podnikatelské sféře? Pomůžeme vám. Ukážeme vám, že účetní a finanční informace nejsou nudné. Dáme vám návod, jak se rychle a kvalifikovaně rozhodnout.


Více...