Finance a účetnictví


Profil absolventa

Absolvent studijního programu Finance a účetnictví disponuje profesně zaměřenými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti tvorby, řízení a analýzy finančních vztahů a procesů v rámci podniku. Absolvent rozumí zákonitostem ekonomie i podnikové ekonomiky a dokáže náležitě interpretovat stav i vývoj světové či národní ekonomiky a vyhodnotit dopady vnějšího ekonomického prostředí na fungování podniku. Odborné znalosti a praktické dovednosti absolventa jsou primárně zaměřeny na oblast finančního řízení podniku, účetnictví a vlivu daní na podnikovou finanční politiku.

Díky důrazu na řešení praktických problémů s účelným využitím vhodných softwarových produktů je absolvent připraven samostatně získávat, třídit a analyzovat informace o hospodářském vývoji podniku a následně navrhovat účinná řešení problémů a prezentovat je svému okolí. Absolvování tohoto programu je výsledkem působení všech složek výchovného a vzdělávacího procesu, které dotvářejí celkovou osobnost odborníka v dané oblasti.

Uplatnění

Absolvent nachází uplatnění především na nižším a středním stupni finančního řízení firem, neziskových či příspěvkových organizací a také ve finančních institucích a veřejné správě. Získané učební dovednosti umožňují absolventovi pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti.

Vybrané předměty

  • Finance v podnikání
  • Finanční trhy
  • Účetnictví
  • Zdanění majetku
  • Daně v podnikání
  • Pojišťovnictví
  • Personalistika
  • Finanční poradenství
  • Účetnictví nevýdělečných organizací a další