Finance a účetnictví

Charakteristika bakalářského programu

  • Studijní program: Finance a účetnictví
  • Typ studia: bakalářské
  • Kód studia: B0488P050001
  • Forma studia: prezenční, kombinovaná
  • Garant programu: doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
  • Letáček ke stažení

Profil absolventa
Absolvent studijního programu Finance a účetnictví disponuje profesně zaměřenými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti tvorby, řízení a analýzy finančních vztahů a procesů v rámci podniku. Absolvent rozumí zákonitostem ekonomie i podnikové ekonomiky a dokáže náležitě interpretovat stav i vývoj světové i národní ekonomiky a vyhodnotit dopady vnějšího ekonomického prostředí na fungování podniku. Odborné znalosti a praktické dovednosti absolventa jsou primárně zaměřeny na oblast finančního řízení podniku, účetnictví a vlivu daní na podnikovou finanční politiku.
Díky důrazu na řešení praktických problémů s účelným využitím vhodných softwarových produktů je absolvent připraven samostatně získávat, třídit a analyzovat informace o hospodářském vývoji podniku a následně navrhovat účinná řešení problémů a prezentovat je svému okolí. Absolvent nachází uplatnění především na nižším a středním stupni finančního řízení firem, neziskových či příspěvkových organizací a také ve finančních institucích a veřejné správě. Získané učební dovednosti umožňují absolventovi pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti. Absolvování tohoto programu je výsledkem působení všech složek výchovného a vzdělávacího procesu, které dotvářejí celkovou osobnost odborníka v dané oblasti.

Prezentace programu

Prezentace bakalářského studia ke stažení

Profesní program Finance a účetnictví je bránou do podnikových financí

Rádi byste si vybudovali a řídili vlastní firmu? Rádi byste pronikli do tajů daní, financí či účetnictví? Rádi byste se po vysoké škole zapojili do procesů a aktivit v oblasti správy a řízení financí v podnicích, neziskových organizacích, v oblasti auditu, daňového poradenství či veřejné správy?
Pak studiem profesního programu Finance a účetnictví se z Vás stanou profesně zdatní odborníci, kteří budou schopni provádět, vyhodnocovat a interpretovat širokou škálu procesů a aktivit. Tohoto cíle je dosaženo kombinací vyvážené struktury studijního programu a optimálních výukových metod.
Záměrem studijního programu je, aby student získal vědomosti ve všech klíčových ekonomických disciplínách a dokázal tak pochopit širší ekonomické souvislosti a dopady vnějšího ekonomického prostředí.
Tento studijní program cílí na osvojení a procvičení praktických dovedností a konfrontaci teoretických znalostí s realitou praxe. Kvalita výukového procesu a dosažení cílů učení je významně podpořena důrazem na řešení praktických problémů, intenzivním využitím softwarových produktů rozšířených v odvětví financí a účetnictví, odbornou praxí a zapojením zkušených odborníků z praxe do výuky.
Po úspěšném absolutoriu získáte titul „bakalář“ a máte možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu.


doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D., garant programu

Napsali o oboru

doc. Inf. Jana Janoušková, Ph.D.

doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.

garant programu

Profesní program Finance a účetnictví je bránou do podnikových financí
Rádi byste si vybudovali a řídili vlastní firmu? Rádi byste pronikli do tajů daní, financí či účetnictví? Rádi byste se po vysoké škole zapojili do procesů a aktivit v oblasti správy a řízení financí v podnicích, neziskových organizacích, v oblasti auditu, daňového poradenství či veřejné správy?


Více...