Podniková ekonomika a management

Management hotelnictví

Charakteristika specializace Bc.

  • Studijní program: Ekonomika a management
  • Typ studia: bakalářské
  • Kód studia: 6208R086
  • Forma studia: prezenční, kombinovaná
  • Garant oboru: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
  • Letáček ke stažení

V rámci specializace Management hotelnictví studujete tyto předměty:

  • Ekonomika hotelnictví
  • Gastronomie
  • Podnikání v hotelnictví
  • Řízení hotelového provozu

Profil absolventa
Ve specializaci Management hotelnictví je absolvent profilován jako odborník pro řídící práci pro všechny stupně řízení v ubytovacích i stravovacích zařízeních. Důraz je kladen na specifické znalosti z oblasti podnikání a ekonomiky hotelnictví, managementu hotelového provozu, ale i gastronomie. Součástí vybavenosti studenta jsou odpovídající jazykové znalosti v oblasti hotelnictví, znalost dotčených právních norem, komunikační dovednosti, praktické manažerské techniky ve vedení podniku, které vytvářejí předpoklad pro práci jak u nás i v zahraničí.

Prezentace oboru

Prezentace ke stažení

Management hotelnictví

Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti, potřebné pro práci a podnikání v oblasti hotelnictví. Ve dvacátém století došlo k prudkému rozvoji cestovního ruchu a poptávce po službách ubytovacích a stravovacích zařízení, související s nárůstem pracovních příležitostí.
Bakalářská specializace Management hotelnictví připravuje absolventy zejména pro nižší a střední stupeň řízení ubytovacích, stravovacích a lázeňských zařízení. Studenti se uplatní také v dalších podnicích cestovního ruchu, jako jsou kulturní, společenská, sportovní, volnočasová a wellness zařízení. Absolventi jsou připravováni pro podnikatelskou činnost i pro práci v českých a mezinárodních institucích a nadnárodních společnostech. Absolvent bude připraven na vykonávání odborných činností jak provozních, obchodně podnikatelských, tak i řídících funkcí v nejrůznějších právně organizačních formách podnikání.
Studenti získají v průběhu studia znalosti z ekonomických disciplín (obecné ekonomie, kvantitativních metod, práva, managementu, marketingu, managementu, účetnictví, informatiky, financí apod.), které vhodně rozvíjejí specializaci management hotelnictví a tvoří všeobecný základ ekonomicky orientovaného studia. Jazykové a komunikační kompetence patří k důležitým schopnostem našeho absolventa. Výuka specializace je tvořena oborovými předměty, jako je Ekonomika hotelnictví, Gastronomie, Podnikání v hotelnictví, Řízení hotelového provozu.
Výuka je zajišťována kvalifikovanými pedagogy s individuálním přístupem ke studentům a přednáškami zahraničních profesorů a odborníků z praxe k aktuální problematice. K dispozici jsou studijní materiály, tuzemská a zahraniční literatura a skripta, včetně přístupů do významných zdrojových databází. V návaznosti na téma bakalářské práce je studentům umožněna praxe v atraktivních ubytovacích a stravovacích zařízeních u nás i v zahraničí. Studenti specializace Management hotelnictví mohou své teoretické znalosti, praktické a jazykové dovednosti zlepšovat při studijních pobytech či stážích na partnerských univerzitách v zahraničí. Po absolvování bakalářského studia studenti mohou pokračovat ve studiu magisterských studijních programů OPF pro rozšíření vzdělání a lepší uplatnění v praxi.

doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., vedoucí Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit

Napsali o oboru

Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.

doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.

vedoucí Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit

Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti, potřebné pro práci a podnikání v oblasti hotelnictví. Ve dvacátém století došlo k prudkému rozvoji cestovního ruchu a poptávce po službách ubytovacích a stravovacích zařízení, související s nárůstem pracovních příležitostí.


Více...