Specializace Internet v podnikání


Profil absolventa

Studiem specializace si studenti prohloubí a rozšíří znalosti a praktické dovednosti vázané na využití moderních informačních technologií, marketingových metod a legislativy pro podporu tvorby zisku v oblasti podnikatelských činností na úrovni podniků i jednotlivců. Specializaci je možno studovat v rámci oboru Podniková ekonomika a management nebo také v rámci oboru Manažerská informatika.

Uplatnění

Absolvent nachází uplatnění zejména v rámci podnikatelské sféry a při vlastním podnikání.

Vybrané předměty

  • Služby internetu a tvorba www
  • Podnikání na internetu
  • E-marketing
  • Internetové právo, apod.