Manažerská informatika

Specializace Internet v podnikání

Charakteristika specializace Bc.

  • Studijní program: Systémové inžernýrství a informatika
  • Typ studia: bakalářské
  • Kód studia: 6209R021 (Bc.)
  • Forma studia: prezenční, kombinovaná
  • Garant oboru: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
  • Letáček ke stažení

V rámci specializace Podnikání studujete tyto předměty:

  • Služby internetu a tvorba www
  • Podnikání na internetu
  • E-marketing
  • Internetové právo

Profil absolventa
Studiem specializace si studenti prohloubí a rozšíří znalosti a praktické dovednosti vázané na využití moderních informačních technologií, marketingových metod a legislativy pro podporu tvorby zisku v oblasti podnikatelských činností na úrovni podniků i jednotlivců. Absolvent nachází uplatnění zejména v rámci podnikatelské sféry a při vlastním podnikání. Specializaci je možno studovat v rámci oboru Podniková ekonomika a management nebo také v rámci oboru Manažerská informatika.

Prezentace oboru

Prezentace ke stažení

Napsali o oboru