Podniková ekonomika a management

Specializace Marketing a obchod

Charakteristika specializace Bc.

 • Studijní program: Ekonomika a management
 • Typ studia: bakalářské, navazující magisterské
 • Kód studia: 6208R086 (Bc.)
 • Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Garant oboru: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
 • Letáček ke stažení

V rámci specializace Marketing a obchod studujete tyto předměty:

 • Marketing služeb
 • E-marketing
 • Marketingová komunikace
 • Nákupní marketing

Profil absolventa
Ve specializaci Marketing a obchod si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné v marketingovém řízení firmy a rozvíjeny v souvisejících marketingových disciplínách jako jsou marketingová komunikace, marketing služeb, nákupní marketing a E-marketing. Absolvent nachází uplatnění zejména v marketingových útvarech firem, ale i v obchodních organizacích.

Charakteristika specializace Ing.

 • Studijní program: Ekonomika a management
 • Typ studia: bakalářské, navazující magisterské
 • Kód studia: 6208T086 (Nav.)
 • Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Garant oboru: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
 • Letáček ke stažení

V rámci specializace Podnikání studujete tyto předměty:

 • Obchodní organizace
 • Strategický marketing
 • Marketingová komunikace
 • Marketing finančních služeb

Profil absolventa
Ve specializaci Marketing a obchod si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti zaměřené na vyšší úroveň marketingové komunikace, strategický marketing, marketing finančních služeb a fungování obchodních organizací.

Prezentace oboru

Prezentace ke stažení

Podnikání je základem ekonomického rozvoje každé společnosti

Podle teoretika moderního managementu a marketingu Jonase Ridderstrala, profesora Stockholm School of Economics, není klasické přísloví o postavení zákazníka vůči obchodníkovi v dnešní době tak docela přesné. „Zapomeňte na to, že zákazník je pán. Nový zákazník je náročný diktátor,“ tvrdí. Konkurence je stále větší, zákazníci si mohou stále více vybírat a jsou náročnější. A kdo chce uspět, musí o ně umět vhodně pečovat. A to neznamená jen být na ně milý a usmívat se. Firmy musí naslouchat svým zákazníkům, ze zákazníka se stává partner ve vývoji nových produktů. Od dob Henryho Forda, který kdysi pronesl „náš zákazník může mít auto jakékoliv barvy, pokud si zvolí černou“, se mnohé změnilo. Na tyto skutečnosti musí být firmy dostatečně a včas připraveny a jejich manažeři proto musí vnímat marketing jako hnací motor k úspěchu firmy, protože právě uplatňování marketingových principů, činností a strategií přináší reálné výsledky. Marketing a marketingové aktivity pronikly do činnosti odborníků ze všech oborů. Obstáli by dnes manažeři, kdyby neznali podstatu marketingu? A jak by se v současné ekonomice vůbec uskutečňoval nákup a prodej bez marketingu? Srdce obchodu představuje marketing. Mnoho aspektů obchodní činností závisí na jeho úspěšné implementaci do praxe. Bez marketingového přístupu, firma může vyrábět excelentní produkty a služby, ale žádný potenciální zákazník o nich nebude vědět, což může v konečném důsledku znamenat ukončení podnikatelské činnosti.
Pokud věnujete svůj čas a úsilí do marketingového vzdělání, rozvíjíte tak své vědění, zároveň investujete do své osobní a profesní budoucnosti. Vzdělávání je proces odhalování nových příležitostí. Samozřejmě škola, ani ta vysoká, nenaučí vše. Poskytne však potřebné základy k dalšímu studiu a dovednosti ke zpracování informací získané praxí. Studium se zaměřením na marketing a obchod vyznačuje vysokou efektivitou a reálnou šanci na trhu práce. Vědomosti, které získáte během studia, můžete během studia nebo po ukončení školy ihned využít v praxi, nebo v dalších navazujících formách vzdělávání. Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu. Studentům se nabízí možnost bakalářského studia (tříleté) a navazujícího magisterského studia (dvouleté) v prezenční nebo v kombinované formě. Je zde také následná možnost studia v doktorské formě se získáním titulu Ph.D.
Výuka je zajištěna kvalifikovanými pedagogy, dále odborníky z tuzemska i zahraničí. Během studia lze získat cenné studijní zkušenosti a jazykové znalosti, neboť se dá vycestovat a studovat v atraktivních zahraničních destinacích na partnerských univerzitách dle vlastního výběru. Pokud neradi cestujete, tak si můžete zvolit studium u vybraných předmětů v anglickém jazyce.
Kromě předmětů všeobecného základu a oborových předmětů, specializace svým studentům nabízí i předměty, které jsou přímo zaměřeny na znalosti z oblasti marketingu a obchodu, jako je např. marketingová komunikace, marketing služeb, E-marketing, nákupní marketing, obchodní organizace, strategický marketing a marketing finančních služeb. Výuka v předmětech, které se vzájemně doplňují a navazují na sebe, spojuje promyšlený, strukturovaný obsah s úspěšnými příklady z reálného života firem.
Absolvování oboru Podniková ekonomika a management – specializace Marketing a obchod Vám jako podnikatelům nebo zaměstnancům firem přinese znalost cesty k úspěchu firmy v současném rychle se rozvíjejícím, turbulentním a globálním prostředí. Dále Vám zároveň umožní porozumět klíčovým dovednostem, aktivitám a procesům, které k tomu vedou. I vy se můžete stát marketingovým odborníkem. Získejte nové znalosti a přátele. Neváhejte a studujte specializaci Marketing a obchod oboru Podniková ekonomika a management.

Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. a Ing. Miroslava Heczková, Ph.D., odborné asistentky Katedry podnikové ekonomiky a managementu

Napsali o oboru

Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. a Ing. Miroslava Heczková, Ph.D.

Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. a Ing. Miroslava Heczková, Ph.D.

odborné asistentky Katedry podnikové ekonomiky a managementu

Udělejte zákazníka šťastným a uzavřete dobrý obchod!
Podle teoretika moderního managementu a marketingu Jonase Ridderstrala, profesora Stockholm School of Economics, není klasické přísloví o postavení zákazníka vůči obchodníkovi v dnešní době tak docela přesné. „Zapomeňte na to, že zákazník je pán. Nový zákazník je náročný diktátor,“ tvrdí. Konkurence je stále větší, zákazníci si mohou stále více vybírat a jsou náročnější. A kdo chce uspět, musí o ně umět vhodně pečovat. A to neznamená jen být na ně milý a usmívat se. Firmy musí naslouchat svým zákazníkům, ze zákazníka se stává partner ve vývoji nových produktů. Od dob Henryho Forda, který kdysi pronesl „náš zákazník může mít auto jakékoliv barvy, pokud si zvolí černou“, se mnohé změnilo.


Více...