Studijní programy a obory

Navazující magisterské studium

Po absolvování vybraného studijního oboru získává absolvent titul inženýr (Ing.)

Manažerská informatika


Hospodářská politika a správa

Ekonomika a management

Economics and Management