Studijní programy a obory

Bakalářské studium

Po absolvování vybraného studijního oboru získává absolvent titul bakalář (Bc.)

Finance a účetnictví

Hospodářská politika a správa

Ekonomika a management

Systémové inženýrství a informatika


Navazující magisterském studium

Po absolvování vybraného studijního oboru získává absolvent titul inženýr (Ing.)

Manažerská informatika

Hospodářská politika a správa

Ekonomika a management

Economics and Management


Doktorské studium

Titul doktor (Ph.D.)

Ekonomika a management