Studijní programy a obory

Navazující magisterském studium

Po absolvování vybraného studijního oboru získává absolvent titul inženýr (Ing.)

Manažerská informatika


Hospodářská politika a správa

Ekonomika a management

Economics and Management


Doktorské studium

Titul doktor (Ph.D.)

Ekonomika a management