Podniková ekonomika a management


Profil absolventa Bc.

Bakalářský studijní obor Podniková ekonomika a management připravuje odborníky, kteří mají kompetence k manažerským a ekonomickým pozicím na různých úrovních managementu. O takové experty je ve firmách a organizacích neustále velký zájem. Během studia získají studenti manažerské dovednosti, které jim umožní pracovat v rychle rostoucích oblastech podnikatelského světa. Absolventi jsou schopni najít a vyhodnotit data o ekonomickém prostředí, zákaznících i konkurenci a pro potřeby rozhodování tyto data proměnit v klíčové informace. PEM, jak oboru zkráceně říkáme, můžete studovat jak v prezenční tak i kombinované formě studia. Po absolvování získáte titul bakalář, ale studium vás zaručeně nadchne natolik, že budete chtít pokračovat také do stejnojmenného navazujícího magisterského oboru.

Profil absolventa Ing.

Magisterský studijní obor Podniková ekonomika a management navazuje na stejnojmenný bakalářský obor. V čem se ale odlišuje? Student získá hlubší porozumění v oblastech strategického řízení finančních operací, mezinárodního marketingu a obchodu, manažerské práce s finančními výkazy, podnikání, mezinárodních daňových systémech nebo manažerské ekonomice. Dále posune své schopnosti práce v týmu a dovednosti řešit složité problémy různými metodami, které na fakultě vyučujeme. Obor je více zaměřen na mezinárodní rozměr podnikatelské činnosti díky současnému intenzivnímu propojování ekonomik v globálním měřítku. Absolvent tak kromě titulu inženýr získá hravě pozici v nadnárodní firmě.

Při volbě studijního oboru si student dále volí některé ze specializací: