Podniková ekonomika a management

Specializace Podnikání

Charakteristika specializace Bc.

 • Studijní program: Ekonomika a management
 • Typ studia: bakalářské, navazující magisterské
 • Kód studia: 6208R086 (Bc.)
 • Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Garant oboru: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
 • Letáček ke stažení

V rámci specializace Podnikání studujete tyto předměty:

 • Podnikání na Internetu
 • Zakládání podniku
 • Řízení a ekonomika nevýrobní sféry
 • Malé a střední podnikání

Profil absolventa
Ve specializaci Podnikání si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti v oblastech zakládání podniku a investování, malé a střední podnikání, podnikání a obchodování na internetu a s ohledem na možnost působení v nevýrobní sféře v oblasti řízení a ekonomika nevýrobní sféry. Absolvent nachází uplatnění v rámci podnikatelské sféry i ve veřejném sektoru a při vlastním podnikání.

Charakteristika specializace Ing.

 • Studijní program: Ekonomika a management
 • Typ studia: bakalářské, navazující magisterské
 • Kód studia: 6208T086 (Nav.)
 • Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Garant oboru: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
 • Letáček ke stažení

V rámci specializace Podnikání studujete tyto předměty:

 • Podnikatelské prostředí
 • Podnikový Controlling
 • Společenská odpovědnost organizací
 • Krizový management

Profil absolventa
Pokračováním ve studiu specializace Podnikání si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti v oblastech podnikatelského prostředí, podnikového controllingu, managementu, marketingu, společenské odpovědností organizací a krizového managementu. Absolvent je vhodným zaměstnancem pro jakýkoli podnik nebo neziskovou organizaci, kde se uplatní na pozici vyššího managementu v oblasti řízení a rozhodování.

Prezentace oboru

Prezentace ke stažení

Podnikatelem se můžete stát i Vy

Jedním z faktorů, který může ovlivnit v průběhu života znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k podnikání, je dosažené vzdělání. Získané vzdělání v oblasti podnikání tak může významně ovlivnit rozhodnutí člověka vybrat si podnikání jako životní poslání (kariéru). Čím více člověk ví o této oblasti, tím zvyšuje pravděpodobnost, že začne sám podnikat.
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vám nabízí kvalitní studium specializace „Podnikání“ v rámci oboru Podniková ekonomika a management. Studenti mohou studovat bakalářský stupeň studia (tříletý) a navazující magisterský stupeň (dvouletý) v prezenční nebo kombinované formě. Tato specializace formuje budoucí podnikatele, kteří se prostřednictvím vzdělání v podnikání mohou stát motorem podnikatelského prostředí. Specializace Vás nasměruje kde a jak začít podnikat. Kvalifikovaní pedagogové Vás naučí orientovat se v podnikání od A do Z prostřednictvím svých zkušeností a schopností.
Vzdělávání ve specializaci „Podnikání“ Vám nabízí takové předměty jako je Zakládání podniku, Malé a střední podnikání, Řízení a ekonomika nevýrobní sféry v bakalářské formě studia. V navazující formě magisterského studia získáte a rozšíříte své znalosti například v předmětu Podnikový controlling, Podnikatelské prostředí, Manažerská ekonomika nebo Společenská odpovědnost organizací. Specializace umožňuje u vybraných předmětů možnost studia v anglickém jazyce studentům, kteří se chtějí jazykově zdokonalit.
Specializace „Podnikání“ je otevřeným systémem zejména v oblasti praktických stáží. Studium podporuje především dva hlavní směry praktických stáží. Prvním směrem je příležitost využít praktickou stáž v podniku s cílem získání zkušenosti, kvalifikované praxe, to znamená, že studenti mají možnost podívat se přímo pod pokličku podniku ve zvoleném oboru. Druhý směr studentům přináší možnost studijního pobytu na partnerských zahraničních vysokoškolských institucích v délce zpravidla tří až dvanácti měsíců. Studium na partnerských univerzitách studentovi umožňuje zdokonalit se v cizím jazyce a získat nespočet zkušeností a odborných znalostí nejen v oblasti podnikání.
Připravili jsme pro Vás studium specializace „Podnikání“, neboť chceme zvyšovat pravděpodobnost realizace Vašich podnikatelských nápadů. Přejeme si, aby Vás podnikání bavilo, a aby české podnikání a podniky byly světové.

Ing. Žaneta Rylková, Ph.D., odborná asistentka Katedry podnikové ekonomiky a managementu

Napsali o oboru

Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.

Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.

odborná asistentka Katedry podnikové ekonomiky a managementu

Podnikatelem se můžete stát i Vy
Jedním z faktorů, který může ovlivnit v průběhu života znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k podnikání, je dosažené vzdělání. Získané vzdělání v oblasti podnikání tak může významně ovlivnit rozhodnutí člověka vybrat si podnikání jako životní poslání (kariéru). Čím více člověk ví o této oblasti, tím zvyšuje pravděpodobnost, že začne sám podnikat.


Více...