Nesmím propásnout!!!

Bakalářské studium

Uzávěrka přihlášek ke studiu do 20. 4. 2018
2.kolo - uzávěrka přihlášek ke studiu do 31. 8. 2018
Přijímací zkoušky - vlastní 4.-8.6.2018
Přijímací zkoušky - Certifikát NSZ  
Přijímací zkoušky - předběžně (II. kolo) 3.-6.9.2018

Navazující magisterském studium

Uzávěrka přihlášek ke studiu do 4. 5. 2018
2.kolo - podání přihlášek ke studiu do 31. 8. 2018
Přijímací zkoušky 11. - 15.6.2018
Přijímací zkoušky - předběžně (II. kolo) 3.-7.9.2017

Doktorské studium

Termín podání přihlášek ke studiu do 20. 8. 2018
Přijímací zkoušky 3.-7.9.2018