Podniková ekonomika a management


Profil absolventa

Bakalářský studijní obor Podniková ekonomika a management připravuje odborníky, kteří mají kompetence k manažerským a ekonomickým pozicím na různých úrovních managementu. O takové experty je ve firmách a organizacích neustále velký zájem. Během studia získají studenti manažerské dovednosti, které jim umožní pracovat v rychle rostoucích oblastech podnikatelského světa. Absolventi jsou schopni najít a vyhodnotit data o ekonomickém prostředí, zákaznících i konkurenci a pro potřeby rozhodování tyto data proměnit v klíčové informace. PEM, jak oboru zkráceně říkáme, můžete studovat jak v prezenční tak i kombinované formě studia. Po absolvování získáte titul bakalář, ale studium vás zaručeně nadchne natolik, že budete chtít pokračovat také do stejnojmenného navazujícího magisterského oboru.

Při volbě studijního oboru si student dále volí některé ze specializací: