Podniková ekonomika a management


Profil absolventa Ing.

Navazující magisterský studijní obor Podniková ekonomika a management navazuje na stejnojmenný bakalářský obor. V čem se ale odlišuje? Student získá hlubší porozumění v oblastech strategického řízení finančních operací, mezinárodního marketingu a obchodu, manažerské práce s finančními výkazy, podnikání, mezinárodních daňových systémů nebo manažerské ekonomice. Dále posune své schopnosti práce v týmu a dovednosti řešit složité problémy různými metodami, které na fakultě vyučujeme. Obor je více zaměřen na mezinárodní rozměr podnikatelské činnosti díky současnému intenzivnímu propojování ekonomik v globálním měřítku. Absolvent tak kromě titulu inženýr získá hravě pozici v nadnárodní firmě.

Při volbě studijního oboru si student dále volí některé ze specializací: