Podání přihlášky na OPéeFku

1

Vyber si obor

2

Podej přihlášku


Návod na vyplnění přihlášky

Dotazy k přijímacímu řízení posílejte na e-mail:
studijni@opf.slu.cz.

3

Zaplať poplatek

Nejpozději do 29.2.2020

  • Poplatek: 500 Kč
  • Účet: 101285316/0300
  • Variabilní symbol: 0275000120
  • Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)
  • IBAN: CZ5603000000000101285316
  • SWIFT-BIC CODE: CEKOCZPP

Důležité termíny

Bakalářské studium

Uzávěrka přihlášek ke studiu (1.kolo) do 29. 2. 2020
Přijímací zkoušky (PZ) bez přijímaček
Uzávěrka přihlášek ke studiu (2.kolo)
Přijímací zkoušky (PZ)

Navazující magisterském studium

Uzávěrka přihlášek ke studiu (1.kolo) do 29. 2. 2020
Přijímací zkoušky (PZ) bez přijímaček
Uzávěrka přihlášek ke studiu (2.kolo)
Přijímací zkoušky (PZ)