Sociální management


Studijní obor Sociální management je určen především těm studentům, kteří mají zájem budovat svou kariéru v oblasti sociálních a dalších nevýdělečných organizací s cílem rozvíjet nejen sociální služby pro občany, ale i nacházet vhodná řešení problémů pro místní komunitu (např. i v oblasti volnočasových, ekologických a dalších aktivit). Studijní obor je zaměřen na získání praktických znalostí z oblasti poskytování sociálních služeb a procesu řízení nevýdělečných organizací. Při studiu je kladen důraz na řešení praktických problémů a zapojení zkušených odborníků z praxe do výuky.

Uplatnění

Své místo najdete v organizaci poskytující sociální služby a sociální péči (plánování a organizace služeb), v sociálním poradenství, v sociálních podnicích, v komunitních centrech a ve veřejné správě a samosprávě.

Vybrané předměty

  • Management v sociálních službách
  • Personalistika
  • Řízení a ekonomika nevýrobní sféry
  • Sociální politika
  • Projektový management
  • Profesní poradenství
  • Metody sociální práce
  • Psychologie
  • Interkulturní komunikace a další předměty