Stipendijní program rektora na podporu talentovaných uchazečů

Stipendijní program rektora na podporu talentovaných uchazečů o studium mohou získat uchazeči za mimořádné aktivity na střední škole a kteří se poprvé zapsali na Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné.

Stipendia pro talentované uchazeče o studium jsou vypláceny pro studenty, jejichž celkový aritmetický průměr všech známek na maturitním vysvědčení dosahuje maximálně hodnoty 1,25. Pro studenty, kteří získali ocenění za účast v soutěžích pro středoškolské studenty pořádaných Slezskou univerzitou v Opavě nebo jejími součástmi (soutěže o nejlepší odbornou esej, soutěže a aktivity studentských týmů, apod.). Pro studenty, kteří byli v průběhu svého studia na střední škole úspěšnými řešiteli krajského kola některé ze soutěží.

Na základě rozhodnutí rektora mají možnost studenti poprvé zapsaní do studia na Slezské univerzitě v Opavě získat talentové stipendium za mimořádné aktivity, které úspěšně absolvovali během studia na střední škole. Kromě možnosti získat talentové stipendium za výborný průměr známek z maturitního vysvědčení, za úspěšné řešení soutěží pořádaných MŠMT, je také možnost získat stipendium za úspěšné absolvování soutěží pořádaných Slezskou univerzitou v Opavě a jejími součástmi.

Jednou takovou soutěží pro střední školy je také Business Gate Solutions. Členkami vítězného týmu byly, nyní již studentky prvního ročníku bakalářského studijního oboru Podnikové ekonomiky a managementu specializace Marketing a obchod na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Nikol Kajsturová a Adéla Halouzková. Právě díky tomuto úspěchu získala možnost po dobu studia prvního ročníku pobírat talentové stipendium. Obě studentky tak otevřely dveře dalším nadaným středoškolským studentům, aby díky své aktivitě získali podporu stipendijního programu pro rozvoj svých schopností i v pokračujícím studiu na vysoké škole.